قالیشور تمام اتوماتیک میزی

۱- تعداد فرچه

۸ عدد فرچه دیسکی

۱ عدد برس سیلندری

۲- قابلیت تبدیل به تک فاز و سه فاز

۳- بردن فرش به داخل دستگاه خودکار

۴- شستشو خودکار

۵- اضافه کردن آب و شامپو خودکار

۶- آبکشی خودکار

۷- لوله کردن فرش خودکار

∆ ویژگی های فیزیکی:

وزن: 3000کیلو

طول: 3.50

عرض: 3متر

ارتفاع: 2 متر

فهرست